Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci naší webové stránky https://www.kamilasommerova.cz/, kterou provozuje:

MUDr. Kamila Podkalská Sommerová
Strážnická 553, 69681 Bzenec
IČO: 07999861
Email: plastikabzenec@seznam.cz

(dále jen „provozovatel“)

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby!

Naším předním zájmem je i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako Vaše právo na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Zacházení s Vašimi osobními údaji u nás probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Získávání a užití osobních údajů
Jako správce osobních údajů v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracováváme Vaše následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním naší webové stránky, jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představuje externí rezervační systém xdent.cz, provozovaný společností Infinity Energy, s.r.o., který využíváme pro rezervaci termínů konzultací. A dále poskytovatelé zdravotní péče a pracoviště, kde probíhají domluvené výkony, za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalších účelů souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností. Osobní údaje poskytujeme v minimálním rozsahu, který je nutný pro zajištění zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností.

Komu jsou Vaše osobní údaje poskytovány

Doba uložení osobních údajů
V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu.
Po skončení doby oprávněného zpracování provozovatel přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Práva týkající se ochrany osobních údajů
V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou provozovateli webových stránek, na kterou je organizace povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je organizace oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce.

V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva

Zabezpečená komunikace při zpracování
Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.

Využívání Cookies
Informace o instalaci souborů cookie na těchto webových stránkách naleznete v Zásadách používání souborů cookie.