Rekonstrukční plastická chirurgie

Rekonstrukční plastická chirurgie se všeobecně zabývá náhradou tkání, operacemi vrozených vývojových vad a ztrátových poranění, které vzniknou z různých příčin. Jedná se např. vrozené vývojové vady rukou, uší, očních víček apod., rekonstrukce defektů po rozsáhlých resekcích  kožních nádorů, rekonstrukce prsou u žen po mastektomii, ale jako plastičtí chirurgové  řešíme také akutní úrazy obličeje a končetin. Dalším podoborem plastické chirurgie je chirurgie ruky včetně replantací končetin. Do plastické chirurgie patří i popáleninová medicína, korekce jizev po popáleninách, úrazech nebo operacích.

Vrozené vývojové vady

Chirurgie ruky 

Nádory kůže a měkkých tkání

Břicho

Chronické defekty

Nehojící se déle jak 6 týdnů (poúrazové, arteriální, venózní, syndrom diabetické nohy)

Zarůstající nehty

Jizvy

Vtažené, bolestivé, atrofické, pohyb limitující, po popáleninách 

Prsa

Sinus pilonidalis