Publikace

Přednášková činnost

XXXVI.národní kongres české společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí 24.-26.9.2015
Bariérová účinnost polyuretanové fólie v prevenci pooperační infekce u volných svalových laloků
Podkalská Sommerová K.,  B. Zálešák, D. Stehlík, R. Lysák

Hojení ran v kostce, Olomouc 2.3.2016
Role plastického chirurga v léčbě chronických defektů
Podkalská Sommerová K.

Nemocnice Hodonín, celoústavní seminář, 2016
Kožní tumory a jejich chirurgická léčba
Podkalská Sommerová K.

Den sester perioperační péče, Olomouc 25.5.2016
Role plastického chirurga v terapii defektů měkkých tkání
Podkalská Sommerová K.

Přednáškový večer spolku lékařů, Olomouc 25.5.2016
Role plastického chirurga v léčbě chronických defektů
Podkalská Sommerová K.

62. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Olomouc 12.10.2016
Mediální krční rozštěp
Podkalská Sommerová K., Stehlík D.

IX. konference dermatologie pro praxi, Olomouc 27.4.2017
Regenerativní potenciál autologní tukové tkáně u diabetických a jiných chronických defektů
Podkalská Sommerová K.,  Zálešák B.

5. ročník konference On in under skin, Velké Bílovice 22.4.2017
Unguis incarnatus - malý velký problém: současné možnosti chirurgické léčby
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

6. ročník konference On in under skin, Velké Bílovice 21.4.2018
Regenerační lipografting – možnost ovlivnění refrakterních ulcerací nášlapné plochy u diabetiků a neurologicky kompromitovaných pacientů 
Podkalská Sommerová K., Zálešák B

X. konference dermatologie pro praxi, Olomouc 26.4.2018
Nehojící se chronický defekt nebo tumor – kazuistický přehled
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie a Slovenské společnosti plastické chirurgie, Olomouc 11.-13.10.2018
Regenerační lipografting – možnost ovlivnění refrakterních ulcerací nášlapné plochy u diabetiků a neurologicky kompromitovaných pacientů 
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

6. ročník konference - Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků, Ostrava 15.2.2019
Autologní transplantace tukové tkáně a její využití v podiatrii
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

Chirurgické sympozium 5.4.2019, Čejkovice
Regenerační lipografting – možnost ovlivnění refrakterních ulcerací nášlapné plochy u diabetiků a neurologicky kompromitovaných pacientů 
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

Chirurgické sympozium 5.4.2019, Čejkovice
Nehojící se chronický defekt nebo tumor 
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

XV. Kongres české společnosti chirurgie ruky, Ústí nad Labem  31.10.-2.11.2019
Využití lipograftingu v chirurgii ruky
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

Přednáškový večer spolku lékařů Olomouc 27.11.2019
Autologní tuková tkáň v terapii neurotrofických defektů na noze
Podkalská Sommerová K., Zálešák B

Dny všeobecné a ambulantní chirurgie, Mikulov 22.-23.11.2019
Regenerační lipografting – možnost ovlivnění refrakterních ulcerací nášlapné plochy u diabetiků a neurologicky kompromitovaných pacientů
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.

XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 23.-24.1.2020 Pardubice
Lipografting u syndromu diabetické nohy
Podkalská Sommerová K., Zálešák B.