MUDr. Kamila Podkalská Sommerová

Vzdělání:

2000   Maturita - SZŠ Brno - obor farmaceutický laborant

2006   Promoce - Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, všeobecné lékařství

2013   Specializovaná způsobilost z chirurgie

2017   Specializovaná způsobilost z plastické chirurgie

Praxe:

2006 - 2013   NTGM Hodonín p.o., chirurgické oddělení, traumatologie

2010 - 2011   Nemocnice Kyjov, chirurgická JIP

2013 - dosud   FN Olomouc, oddělení plastické a estetické chirurgie

od 2018 - dosud    GIA clinic Prostějov

2020-2021   - Klinika Yes Visage Praha, Brno

2021 - Arte clinic Brno

2021 Ambulance plastické a estetické chirurgie - La Desta Bzenec 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Funkční licence: F016 (umělá výživa a intenzivní metabolická péče)
Licence ČLK:

Chirurgie

Plastická chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: 2013, 2018
Členství ve společnostech:

Společnost plastické chirurgie při ČLS JEP

Společnost chirurgie ruky při ČLS JEP

 

O mně

Úvodem pár slov o mé osobě a profesní minulosti. Pocházím z malého města na Jižní Moravě ze Bzence. Vystudovala jsem  střední zdravotnickou školu v Brně,  obor farmaceutický laborant a  po maturitě jsem úspěšně složila přijímací zkoušky na lékařskou fakultu v  Olomouci, kterou jsem ukončila v roce 2006 promocí s vyznamenáním. Svou chirurgickou praxi jsem začala na okresní nemocnici v Hodoníně a Kyjově, kde jsem se věnovala všeobecné chirurgii, traumatologii a intenzivní medicíně. V roce 2013 jsem úspěšně složila atestační zkoušku z všeobecné chirurgie. Poté jsem změnila obor a začala se věnovat plastické chirurgii. Zkušenosti v oboru jsem získala na oddělení plastické a estetické chirurgie v Olomouci pod vedením prim. MUDr. Zálešáka, Ph.D., ale i na dlouhodobých odborných stážích, a to na klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady v Praze pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. a na Klinice plastické chirurgie FN v Brně pod vedením prof. MUDr. Jiřího Veselého, CSc. V roce 2017 jsem úspěšně složila atestační zkoušku z plastické chirurgie. V letech 2020 až 2021 jsem provedla stovky úspěšných estetických operací na na prestižní klinice estetické a plastické chirurgie Yes Visage v Brně a Praze pod vedením Doc. MUDr. Martina Molitora, PhD.  

Jsem držitelkou licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie, chirurgie a funkční licence v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče. Absolvovala jsem mnoho certifikovaných praktických kurzů týkajících se aplikace botulotoxinu, injekčních dermálních výplní kyselinou hyaluronovou a niťových liftingů, čemuž se e své praxi mimojiné věnuji. Pravidelně se účastním odborných sympozií a workshopů v česku i v zahraničí, kde na mnohých z nich také přednáším. Zabývám se odbornou publikací jako autor a spoluautor v oblasti plastické chirurgie. Na své "alma mater" jsem zařazena do postgraduálního studia, př kterém se zabývám vlivem transplantace tukové tkáně na nohy diabetiků. V roce 2013 a 2018 jsem získala diplomy za celoživotní vzdělávání. Jsem členkou Společnosti plastické chirurgie a Společnosti chirurgie ruky při  ČLS JEP. Ve své praxi se věnuji periorbitální chirurgii ( operacím víček, zvednutí pokleslého obočí různými technikami ), operacím ušních boltců, rekonstrukcím břišní stěny ( abdominoplastiky  po porodech, poklesu hmotnosti ), velmi ráda také operuji prsa ( zvětšení, zmenšení, modelace, korekce asymetrie ) a provádím také přenos tuku do různých částí těla. Za svého působení na Arte clinic jsem nasbírala cenné zkušenosti s operacemi obličeje ( facelifty ), kterým se dosud věnuji. V současné době pracuji jako plastický chirurg na oddělení plastické a estetické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Olomouci, dále na klinice plastické chirurgie GIA v Prostějově, kde provádím celé spektrum výkonů v celkové anestezii a na své klinice plastické a estetické chirurgie v moderních prostorech budovy La Desta ve Bzenci, kde provádím operace a zákroky v lokální anestezii včetně miniinvazivních výkonů.  

 

Certifikáty

62. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů
Advanced Course on Laparoscopic Surgery
Aptos Certificate
Bio-lift action through anatomical structures
Cadaver mastercourse
Certificate of Attendance
Certificate of Attendance - FESSH Academy 2020
Certifikát NeoStrata
ČLK - Mezioborový seminář v mamologii
ČLK - On in under skin 2014
ČLK - On in under skin 2015
ČLK - On in under skin 2016
ČLK - On in under skin 2018
ČLK - XXVIII. Kongres ČSPCH a SSPCH
Diplom Celoživotního vzdělávání lékařů
Dny všeobecné a ambulantní chirurgie
Ellansé, Perfectha, Silhouette
Global Breast Care Surgial Excellence e-conference
Hojení ran v kostce
IV. Castle beauty conference
IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
Kolkhida Certificate
Kolorektální karcinom, Náhlé příhody břišní, Komplikace v chirurgii
Licence ČLK
LINOS - inovovaný set pro léčbu fraktur metakarpů a falangů
Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
Mezioborový seminář Mammacentra Olomouc
Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky
Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz
Moderní metody aplikace a kombinace výplňových materiálů
Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků
Nádory kůže
Národní kongres plastické chirurgie 2014
Novinky v intenzivní péči v chirurgických oborech
Obezitologie a bariatrie 2011
Polytech - Mikropolyuretanové implantáty
Předoperační měření, metodika výběru implantátu a jeho umístění
Preparační kurz - Vše o palci a malých kloubech ruky
Teoxane Laboratories attest - hyaluronic acid
Traumatologie I.
Vrozené vady a varia
X. Konference dermatologie pro praxi
XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky
XIX. Vzdělávací sympozium v plastické chirurgii
XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky
XV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
XXXI. Brněnské onkologické dny s Konferencí pro sestry a laboranty
XXXVI. národní kongres ČSPCH
Základy chirurgie ruky